po co pierwsze spotkanie?

Rozpoczęcie naszej wspólnej pracy poprzedzone jest zawsze wstępną konsultacją.

Konsultacja trwa do 80 minut. Służy poznaniu potrzeb i oczekiwań oraz zorientowaniu się w problemach i sytuacji zgłaszającej się osoby. Pozwala mi zaproponować optymalną formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości Zgłaszającego.