czym jest psychoterapia?

Słowo psychoterapia pochodzi z greckiego i oznacza leczenie duszy. Jest to metoda rozwoju osobistego oraz leczenia problemów natury psychologicznej przy pomocy indywidualnej relacji z terapeutą.

Zdrowienie następuje poprzez ciągłe poznawanie i lepsze rozumienie siebie oraz swoich relacji z ważnymi dla nas ludźmi. Mówiąc najkrócej jest to demontaż „starego” systemu myślenia i działania oraz montaż „nowego” dającego możliwość życia własnym życiem.

Efektem terapii jest uwolnienie się od problemu, który nas nurtuje, a w dalszej perspektywie również poprawa jakości i satysfakcji z życia i pracy.

Psychoterapia długoterminowa to praca nastawiona na szersze i głębsze poznanie i zrozumienie siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań w różnych sytuacjach, wobec różnych ludzi, a także wobec siebie samego), co pozwala na przemianę funkcjonowania w życiu. Nie ustala się z góry terminu zakończenia takiej terapii.

Psychoterapia krótkoterminowa proponowana jest w konkretnej sytuacji kryzysowej takiej jak utrata bliskiej osoby, nagła choroba czy pilna konieczność podjęcia ważnej decyzji życiowej. Ta forma terapii ma z góry ustalony termin zakończenia. Składa się z kilku do kilkudziesięciu spotkań (na ogół nie więcej niż 20), trwa więc trzy, cztery miesiące. Ilość sesji ustalana jest na jednym z trzech pierwszych spotkań.