jaką metodą pracuję?

W pracy z drugim człowiekiem łączę bogactwo różnych nurtów terapeutycznych dostosowując je do potrzeb konkretnej osoby.

Stosuję głównie podejście psychodynamiczne, które zakłada istnienie podświadomości człowieka. Głównym celem działań terapeuty w tym nurcie jest dotarcie do nieświadomych treści powodujących trudności w codziennym życiu i konstruktywne ich przepracowanie. Terapeuta psychodynamiczny koncentruje uwagę na różnych okresach życia człowieka, głównie na okresie dzieciństwie, zakładając, że właśnie tam jest odpowiedź na bieżące nurtujące nas problemy. Doświadczenie wczesnych przeżyć pozwala znaleźć powiązania pomiędzy przeszłymi a obecnymi sytuacjami w życiu. W nurcie psychodynamicznym duży nacisk kładzie się na relacje interpersonalne pojawiające się w życiu człowieka.

Psychoterapia indywidualna odbywa się głównie poprzez rozmowę. Towarzyszyć jej mogą różne inne techniki jak np. praca z ciałem, ćwiczenie nowych zachowań, eksperymenty behawioralne, psychoedukacja i inne.