jakie są rezultaty pracy z terapeutą?

Głównym efektem psychoterapii jest uwolnienie się od problemu, który nas ogranicza, a w dalszej perspektywie również poprawa jakości i satysfakcji z życia i pracy.

Najczęściej pojawiające się rezultaty, które obserwuję w codziennej pracy to:

Powrót do równowagi życiowej– ustawienia właściwych proporcji pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym

Zarządzanie swoją bezcenną energią życiową, która ku zaskoczeniu wielu z nas jest wyczerpywalna i potrzebuje świadomej troski Właściciela

Branie odpowiedzialności za własne życie, bez szukania winnych wokół mnie

Przezwyciężanie trudności, zarówno tych życiowych, jak i zawodowych

Stawianie zdrowych granic innym ludziom

Wzięcie odpowiedzialności za siebie, za swoją pracę i życie

Odzyskanie zdrowego poczucia własnej wartości