po co pierwsze spotkanie?

Rozpoczęcie naszej wspólnej pracy poprzedzone jest zawsze wstępną konsultacją.

Konsultacja trwa 50 minut i służy zorientowaniu się w problemach i obecnej sytuacji życiowej osoby zgłaszającej. Najczęściej są to dwa spotkania. Konsultacja pozwala mi zaproponować najlepszą formę pomocy dostosowaną do potrzeb i możliwości Zgłaszającego. To może być zarówno coaching jak i psychoterapia.