dla coachów

Dla coachów , którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy z drugim człowiekiem poprzez indywidualny rozwój i superwizje.